Chào mừng đến Lớp CD37TH

Trang web của lớp CD37TH. Là nơi tập hợp các bạn lại với nhau cùng nhau chia sẻ những vui buồn khó khăn trong cuộc sống và học tập cùng nhau đi lên và đoàn kết lại để trở thành một tập thể lớp vững mạnh.

Khoa CNTT Khoá 37 ĐH An Giang

Là nơi tâm sự bình luận và lắng nghe những gì của 37TH. 37TH là ngôi nhà thứ hai của mỗi thành viên trong lớp. Đây là chỗ dựa tinh thần của nhau. Chúc Các Bạn Học Tốt Và Thành Công Trên Con đường mình đã chọn